តោះមកមើលពីរបៀបធ្វើចាហ៊ួយដួង មានបងស្រីម្នាក់រៀបរាប់ប្រាប់ថា គាត់លក់ដាច់ជាងបីពាន់ផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃ …

July 5, 2017 លក្ខិណា 0

  ផ្លែដូង ក្រៅពីគេកាប់វាហូបទឹកនិងពិសារសាច់ដ៏ឆ្ងាញ់របស់វា គេអាចយកដូងទៅ ធ្វើនំចំពោះដូងទុំ ធ្វើជាចាហួយ  ចំរេញយកប្រេងដូង និងយកទៅធ្វើគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀត៖   ចាហួយដូងដែលបងស្រីរៀបរាប់ថា គាត់លក់ដាច់បីពាន់គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ ៖ មើលពីរបៀបធ្វើចាហួយដូង #គ្រឿងផ្សំ : ស្ករស ពីរ ស្លាព្រាបាយ ម្សៅចាហួយ មួយស្លាព្រាបាយកន្លះ ដូងខ្ចី មួយ ផ្លែ អំបិល មួយ […]