តោះមកមើលទឹករលកប្លែកៗអស្ចារ្យក្នុងលោកតើស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណា?

the majesty of breaking waves
the majesty of breaking waves

តាមរយៈគេហទំព័រខ្លាឃ្មុំផេនដាផុសដោយ វ៉ារិន ឃីលេន រឺ រ៉េខូលីនបង្ហញនូវរូបភាពធម្មជាតិនៃបំណែករលកដ៏ស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យ ហើយមានរូបរាងប្លែកៗត្រូវបានចាប់យករូបភាពដោយប្រើល្បឿនយ៉ាងហោចណាស់ 1/250 នៃវិនាទីឬច្រើនជាងនេះប្រសិនបើអ្សម្រេចចិត្តដើម្បីពង្រីកវា។ ប្រសិនបើអ្នកឆ្ងល់អំពីឧបករណ៍នេះលោក វ៉ារិន ឃីលេនបានសរសេរនៅលើខ្លាឃ្មុំផេនដាថាកញ្ចក់សំណព្វរបស់គាត់គឺ Canon’s 70-200mm IS II 2.8 ប៉ុន្តែលោកបានសាកល្បងផងដែរជាមួយនឹង 15mm Fisheye។ លោករ៉េខូលីនបានប្រាប់យើងថាគាត់បានប្រើ “ថេរពាក់កណ្តាលចំនួនបឋមប្រវែងពី 14mm ទៅ 400mm »។

 

ប្រភព៖ Boredpanda

#១

Marck Botha

#២

Pierre CarreauReport

#៣

Giovanni AllieviReport

#៤

Ger Kelliher

#៥

Clark Little

#៦

Clark Little

#៧

Clark Little

#៨

Ger KelliherReport

#៩

Warren Keelan

#១០

Clark Little

#១១

Clark Little

#១២

David OriasReport

#១៣

Vitaliy Soko

#១៤

Pierre Carreau

#១៥

Ray Collins

#១៦

Ger KelliherReport

#១៧

Dave Sandford

#១៨

#១៩

Clark Little

#២០

Ray Collins

សូមជួយចែករំលែកអត្ថបទនេះតាមរយៈ ៖